RólunkAktualitásokTudástárGaléria 

Szilvássy Carola - Képes Napló

Szilvássy Carola az első világháborúban önkéntes ápolónőként dolgozott, amely meghatározó szakaszát jelentette életének. Hivatalosan is elvégezte a bábaképző főiskolát, majd engedélyeztette kiutazását a frontra, ahol sebészorvosok mellett asszisztálva gyűjtött tapasztalatokat és rendületlenül támogatta az elesetteket. Két évet töltött az orosz-lengyel fronton, és naplójába minden nap feljegyezte a vele történt eseményeket. Szűkszavú, odavetett félmondataiból kirajzolódik a névtelen katonák sorsa, amelyet a báróné mindig részvéttel és figyelemmel kísért. A tárgyilagos háborús leírások között nagyon sok felkiáltójellel találkozhatunk, amely hűen jellemzi a Carolában felgyülemlett feszültséget és indulatokat.
 
Jegyzeteiből nemcsak azt tudjuk meg, hogy ki – például Kiss Sándor, Batthyány Gyula, Hans Éder –, hanem azt is, mi játszott fontos szerepet a háború árnyékolta mindennapjaiban. A közös étkezések, zenélések és a rendszeres kocsizások a lelkileg megterhelő napokon is feljegyzésre méltónak bizonyultak. Önfeláldozó szolgálatáért 1917-ben magkapta az I. osztályú Erzsébet Rendet.
 
Carola naplójából hoztunk most figyelemreméltó részleteket.
 
Augusztus 23.
 
Végre. Megjött a behívó sürgöny! Éjjel 11-kor Vöröskereszt kórházból! Őrmesterrel gyalog, aztán részeg konflis és felesége!! Honvédkerületi Parancsnoksághoz. Stb., stb. Készülődések 24–25-én, aztán menetlevél 26-ról.
 
Augusztus 26.
 
Reggel 3-kor indulás!!!! Váradi indóháznál vendégszobákban, városban, Érdmihályfalván 400 orosz fogoly (5 tiszt) vígan éljeneztek! Estve Nagy Károlyban nagy ovációk nekünk! Reggel 27-én Szigeten vártak 500 sebesültet, de mi előbb kellett elmenjünk. Délben Nagybácskán találkoztunk velük, tiszt és súlyos sebesült nem volt! Gyáva pap!!!! Állomásonként, hol a legjobb, hol a legrosszabb híreket halljuk! Kőrösmezőn, Körösi alezredessel pezsgős vacsora!
 
Szeptember 29.
 
Reggel 9-kor el! Gálcsécsen Batthiányi Gyula! Ebédre Ungvárt! Fél négykor Nagy Berezna! Kirabolt patikus házánál! Koleragyanús szobájában! Postán főhadnagy beszélte tegnapi buta pánikot! Frugális vacsora!! Záporeső! Láz, zivatar! Elemér Windischgratz Lajossal és Márton krumplilevesre megérkeztek! Szökevény oláhokat jöttek este kutatni!! Haditerv!!! Mártit el akarta a csendőr fogni! Öreg orvos panaszai! Falu tele kolerásokkal!
 
Október 9.
 
Reggel 6-kor benn, Boszniában törzsnél konyhában, nagy sürgés-forgás! Kitűnő reggeli! Papok elbeszélik templomban töltött rettenetes éjszakájukat! Jó lakás! 22. honvédek bevették Turka felett a hegyet! Több száz orosz foglyot visznek! Német sebesült a háznál!
 
November 16.
 
Nagy séta hegyekben! Siposnak megbocsátva! Előbb orvosoknál! Tót fiú kémnek néz! Támadunk bal szárnyunkon, de pechünkre Uzsoki Szorosnál bécsi Sandsturm elszaladt! Estve felállítják a kötözőhelyeket! Sehrer rossz híreket hoz! Munka éjjel fél egyig! Nyugtalan, álmatlan éjszaka!
 
1915
 
Június 17.
 
Reggel nyolckor bevonulás Reserve-Spitalba! Kedves lengyel ezredorvos! Néma lengyel orvos! Bécsi orvos panaszai! Jó sebész! Megható Szlovén! Kedves magyarok! Borzasztó sok munka! Estve hétig! Szegény festő ideges! Estve Batthiányi Gyula, Inkey, Bogyay, Balla! Grodek mienk! Itt két nap alatt veszítettünk 100-at!
 
Július 13.
 
Minden sebesült el, tíz marad csak! Nagyon kevés munka! Délben Délután Ballával gyönyörű helyeken, kocsin viszen át rétek, erdők! Hegyek szédületes pallón! Erzsébet Rend megjött! Hindenburg 600 ágyúval lövi Varsót! Kiss búcsúzik. Fehervári őrnagyot Hoffmann viszi!
 
Augusztus 10.
 
Délelőtt sok kötözés! 10 után el! Reggeli Ederrel! Aztán vasúton! Fél tizenkettőkor indulás Stanislauba! Fél négykor érkezés! Más kórházak! Boltokban! Éneklő Magyar katonák! Zenés vacsora!
 
Október 7.
 
Bulgária és Oroszország között megszakadt a diplomáciai viszony. Kevés munka. Kocsizás és lunch Kissel! Nehézségek Pruth hídnál! Délután is kocsizás Éderrel! Signumos estély, Kiss és Eder! Hase énekel! Azelőtt Balla vacsorán!
 
November 7.
 
Amputált magyar fiú először láztalan! Sükösd utczán! Ápolónői felvételek! Mozi! Idézetek pikáns filmben! Eder vacsorán! Illyés hegedűvel! Kitűnő est stb., stb.
 
December 18.
 
Balla vissza. Délután énekpróba Józsikával! Odescalchi nálam! Azelőtt nagy baj! Pfanner, Sükösddel egy percre nálam! Kórházban lengyel kocsis hazudott! Óriási izgalom! Balla nálam vacsorán! + fél film. Moziba még Jósika. Dobelhof.
 
1916
 
Január 5.
 
Sikerek az egész fronton! Még több munka! Tizennégy narkózis! Kiss vacsorán! Aztán Eder, Balla! Lefekszem!
 
Február 24.
 
Resectio! Asszisztálok! Aztán Trebitsek! Ebéd után mindjárt Eder, aztán később atelierben! Eder festi Szent. T) kórház után mozi, gyenge detektív film ) Eder és Ballaval! Itthon sürgönyök várnak! Márika meghalt! Borzasztó és olyan megfoghatatlan! Edert elküldöm! Estve egyedül!? Lefekszem, ébren 3-ig!
 
Márczius 6.
 
Ideges nap! Reggel Hernia apendicitis műtét! Aztán Elemér kórházban! Ebéd után tíz percz atelier! Vacsora után Balla, Eder, fél nyolckor kerülünk a kórházból haza! Aztán doktoréknál! Elemérrel éjjel!
 
Április 21.
 
Eder szolgálatban! Asszisztálok hosszú, középfül „radicalműtétnél”! Pfannerék hívnak Czernoviztba. Nem megyek. Délben Sükösd és Majevszkynél! Előbbivel hosszú beszéd az utcán! Vacsora Kissel, aztán Szent., Inkey, Balla. Éjjeli szolgálat a kadeteknél.
 
Május 10.
 
Elég sok munka. Kiss kapitány lett tegnap. Jabloniczkynál, aztán kegyelmes teraszán kapitánnyal és ő vele! Délben mindjárt Ederrel kertjökben kirándulást megbeszélni! Aztán uzsonna hármasban! Kocsizás Ederrel! Fél kilenckor Pfannerékhez! Fáklyás menet stb., stb.! Ismerkedések! Kedveskedő konstableok! Hízelgő, aljas emberek! Vacsora után Kiss és Eder!
 
Június 15.
 
Nagy fejetlenség kórházakkal! Délután Bihar alezredes! Csorog! Nagyon előzékeny, kedves! Vele vasútnál, előbb Pfannernénél! Jámborné szemtelen! Lukréciáról kisül, hogy kalandornő! Husztról tavaly kiutasítva!
 
Július 12.
 
Sok munka, új sebesültek! Balla nem ment el! 12-től 1-ig nálam! Ebéd után én Szinnél! Velem haza! Fürdik, alszik, elutazik! Kikocsizom gyönyörű kincstári erdőbe egyedül! Pfannerné rosszul! Séta A.-val! Gyönyörű estve!
 
Augusztus 5.
 
Új sebesültek! Baranya! Pfannerné, Eder már ott várnak! Nagyon jó estve! 18-án asztalnál! Sternbergék Máramaros-Szigetre mennek!
 
Forrás:
Báró Bornemissza Elemérné Szilvássy Karola: Kendőzetlen feljegyzések Kolozsvárról
HUENGRO