RólunkAktualitásokTudástárGaléria 

Szilvássy Carola hagyatéka

Szilvássy Carola báróné hagyatéka hiteles forrást adott a kezünkbe, hogy minél élethűbb képet festhessünk róla, és a kolozsvári miliőről, melyben élt.
 
1948-as halála után levelezését és személyi iratait dr. Miskolczy Dezsőné 8 csomagba helyezte, és azokat lepecsételve egy deszkaládába tette. A ládát a kolozsvári Bornemissza-házban őrizték, onnan került át az Igazgatótanácshoz valamikor a 70-es években. Krizsovánszy Jenő gazdasági tanácsos 1978-ban a ládára feliratot tett, mely szerint a láda 1995-ben felbontandó és átadandó a Gyűjtőlevéltárnak. Így került át 1994 novemberében a Gyűjtőlevéltárba, 1995 januárjában pedig felbontották. Ekkor derült ki, hogy a csomagokon felirat hirdeti: a végrendelet értelmében, mely 1948-ban keletkezett, csak 2048-ban lehet felbontani őket, ám a csomagok pecsétjei már feltört állapotban voltak. Mivel a végrendelet nem volt a hagyatékban és a levelesláda már felbontott csomagokkal került a levéltárba, az örökhagyó halála óta pedig 47 év telt el, a hagyatékot kutathatónak nyilvánították.
 
A ládában levő csomagok közt megtalálhatóak Szilvássy Carola személyi okmányai, naplói, naptárai, olvasónaplói, címjegyzékei. Magánlevelezései között írókkal, politikusokkal, művészekkel való levélváltásokat találunk, a dél-afrikai utazásának levelezéseit 1908-ból, háborús emlékeinek írott lenyomatát. Kéziratok, rajzok, meghívók, fényképek, fellépéseiről szóló kritikák kerültek elő a ládából.

Sok mindent túlélt ez a hagyatékanyag, háborút, történelmi viszontagságokat, csakúgy, mint az, akitől származik. Nagy utat járt be, hogy eljusson hozzánk, és így megismertethessük személyét egy szélesebb közönséggel.
 
Forrás: A kolozsvári Református Gyűjtőlevéltár ismertető leltára; „A” részleg. Az országos református intézmények levéltárai
HUENGRO