RólunkAktualitásokTudástárGaléria 

Nélküle fű sem nőtt…

A Nélküle fű sem nőtt… címet viselő kiállítás Szilvássy Carola életpályáját és annak jelentőségét mutatja be. A tárlat elsősorban Carola közéleti tevékenységeit hangsúlyozza, hiszen a rendkívüli egyéniségű asszonyt sokáig csak Bánffy Miklós író múzsájaként ismerték. A fennmaradt írásokból és anyagokból viszont kiderül, hogy Carola aktívan támogatta a művészet, elszántan segítette a szegényeket és részt vett a diakonissza mozgalomban is. Az első világháborúban a sebészeti különítmény ápolónője volt, a mai műtősnek megfelelő státusszal rendelkezett. Bátor nő volt, aki az orosz fronton nagy szerepet vállalt a betegek és elesettek megsegítésében – erről a kiállítás eredeti fotói is tanúskodnak. A tárlatot megtekintve a látogatót magával ragadhatja Carola rendkívül szép, vállalkozó szellemű, a kor társadalmi normáival szembemenő, intelligens személyisége, a múlt század egyik kiemelkedő nőalakja.
 
A kiállítás szervezői a reformáció 500. évében különösen fontosnak tartották, hogy Carola munkássága és hagyatéka kapcsán bemutassák, milyen tevékenységet folytatott a diakonisszák körében. Szilvássy Carolának számos, a diakónia szellemiségét képviselő cselekedetei voltak: nyaranta fogadott árva gyermekeket az otthonába, vagyonának nagy részét óvodák alapítására fordította, és támogatta a tehetséges, de szegény sorsú gyermekek jutalmazását és szociális ellátását. Élete utolsó gesztusa is a jótékonyság jegyében fogant: minden vagyonát az erdélyi diakonisszaintézetre hagyta.
 
A kiállítás alapjául szolgáló dokumentumokat az Erdélyi Református Egyházkerület gyűjtőlevéltárában levő hagyaték képezi, de a tárlat létrejötte számos magánszemély adományainak, valamint az Országos Színháztörténeti Múzeum anyagainak is köszönhető.
 
Források:
http://www.museum.hu/kiallitas/...
https://kronika.ro/kultura/...
HUENGRO