RólunkAktualitásokTudástárGaléria 

„Ignácz Rózsa arcai” kiállítás

Az Ignácz Rózsa arcai címet viselő kiállítás a kovásznai születésű magyar író életét és munkásságát mutatja be meglehetős részletességgel. A kihelyezett molinókon az író szerteágazó művészeti tevékenységének állomásai ismerhetők meg.
 
A tárlatból megtudhatjuk, hogy Ignácz Rózsa magyar író, műfordító és színművész régi erdélyi református családból származott, Ignácz László lelkipásztornak és Makkai Margitnak volt a leánya. Kilencéves volt, amikor a család, püspöki kérésre, a havasok lábánál fekvő Fogarasra költözött. Az itt szerzett élmények életre szólóan meghatározták gyermekkorát, serdülőkorát és a későbbiekben prózáját. Pályafutását színésznőként kezdte, történetírásokkal Benedek Elek és Makkai Sándor biztatására kezdett el foglalkozni.

A kiállítás nagy hangsúlyt fektet Ignácz Rózsa írói munkásságának bemutatására. Könyvei a moldvai, bukovinai és erdélyi magyarság történelmi viszontagságairól, és a színháztörténet nagy alakjairól szólnak. Művei népszerűségét az adta, hogy szakított a kor divatos és nacionalista hangnemével, és kiállt a kisebbségi összetartozás és helytállás mellett. Írásait fordulatos cselekményszövés, a tragikus és komikus mozzanatok mesteri váltogatása jellemezte. A könyvkiadás államosítása után, közel tíz évig nem jelenhetett meg egyetlen írása sem. Ez idő alatt műfordítóként dolgozott, és kortárs román írók műveit tolmácsolta.
 
A tárlat dicséri Ignácz Rózsa igényes nyelvezetét és a szórványmagyarság iránti elkötelezettségét. Ez nemcsak regényeiben érhető tetten, de életén és vállalásaiban is. Bátor, emberséges és az igazság iránt elkötelezett nő volt. Amikor más félelemből elbújt, ő, református papleányként sárga csillagot tett a kabátjára, s úgy járta Budapest utcáit. A világháború után alig egy évtizeddel nyíltan szembeállt az új rendszerrel, nem volt hajlandó „ellenforradalomnak” nevezni az 1956-os eseményeket, ezért elsősorban csak ifjúsági és történelmi regényeket írhatott.
 
A szakértők sokáig úgy tartották, hogy a háborúk és forradalmak során rengeteg olyan érték elveszett, ami miatt csak hiányosan lehetne megformálni Ignácz Rózsa alakját. Szerencsére jól dokumentált kiállítás született életéből, amit az erdélyi Baróton és Fogarason is bemutattak már.
 
Források:
http://www.nevpont.hu/view/11243
https://www.erdely.ma/...
https://www.petofiprogram.hu/hirek/...
 
A kép forrása: proprint.ro
HUENGRO